دوست مراسم تشییع کت و شلوار استفاده مراسم ها

دوست: مراسم تشییع کت و شلوار استفاده مراسم ها پیراهن مردانه مطمئن شلوار آستین خوردگی

گت بلاگز اخبار حوادث فرهاد به من تعرض کرده وفیلمش را پخش کرده/ تعرض نکردم ولی جون به من خیانت کرد… ، ادعای دخترجوان/ فرهاد

چندروزقبل دختری به نام «فتانه» سراسیمه راهی کلانتری شد وبا تسلیم شکایتی از انتشار فیلم سیاهش در اینترنت و آزار و اذیت شیطانی خواستگارکینه جویش خبر داد.

ادعای دخترجوان:فرهاد به من تعرض کرده وفیلمش را پخش کرده/فرهاد:تعرض نکردم ولی جون به من خیانت کرد…

عبارات مهم : اینترنت

چندروزقبل دختری به نام «فتانه» سراسیمه راهی کلانتری شد وبا تسلیم شکایتی از انتشار فیلم سیاهش در اینترنت و آزار و اذیت شیطانی خواستگارکینه جویش خبر داد.

ایران نوشت:شاکی بعد ازحضوردردادسرای جنایی گفت: «چندی پیش در اینستاگرام با پسر جوانی آشنا شدم که اوخیلی سریع به من ابراز علاقه کرد و درخواست ملاقات حضوری داد تا باهم زیاد آشنا شویم. من هم پذیرفتم و به محل قرار ملاقات رفتم.

پس ازآشنایی حضوری ودرجریان تماس های تلفنی وتلگرامی، ابراز علاقه منصور ادامه داشت تا اینکه با من قرار دیگری گذاشت.اما آن روز منصور حال خوبی نداشت.بعد ازفریبم مرا به منزل دوستش برد وبا ترساندن مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و فیلم سیاهی هم تهیه کرد. بعد از آن ترساندن کرد اگردراین باره حرفی به زبان بیاورم مرا خواهد کشت.

فرهاد به من تعرض کرده وفیلمش را پخش کرده/ تعرض نکردم ولی جون به من خیانت کرد… ، ادعای دخترجوان/ فرهاد

چند روز بعد از این ماجرا منصور تماس گرفت وخواست که به محل قرار بروم. ولی درحالی که بشدت افسرده و ناراحت بودم به درخواستش جواب منفی دادم. اوهم ازشدت خشم، تصویرهای و فیلم سیاه را در اینترنت و گروه های تلگرامی دوستانش منتشر کرد. حالاهم آبرو و حیثیت خودم وخانواده ام برباد رفته است.»

بدین ترتیب بازپرس پرونده به کارآگاهان مأموریت داد پسر جوان را دستگیرکنند. ولی منصور بعد ازدستگیری منکر رابطه شیطانی شد و گفت: «من و فتانه در اینترنت آشنا شدیم و رابطه دوستی ما ادامه یافت. حتی او با میل خودش به منزل یکی از دوستانم آمد. ولی بعد از مدتی رابطه اش را با من قطع کرد که متوجه شدم با پسر دیگری دوست شده است و به من خیانت کرده هست. من هم جهت انتقام، تصویرهای و فیلم هایی که باهم داشتیم را در اینترنت منتشر کردم. انتشار تصویرهای را قبول دارم ولی آدم ربایی و آزار و اذیت را به هیچ عنوان قبول ندارم.»

چندروزقبل دختری به نام «فتانه» سراسیمه راهی کلانتری شد وبا تسلیم شکایتی از انتشار فیلم سیاهش در اینترنت و آزار و اذیت شیطانی خواستگارکینه جویش خبر داد.

بدنبال بیانات پسر جوان و رد اتهامات مهم اش، بازپرس او را دراختیارکارآگاهان قرارداد تا بعد ازتحقیقات تخصصی از دختر و پسر جوان و برطرف ابهام های موجود، راجع به این پرونده تصمیم بگیرد.

واژه های کلیدی: اینترنت | ابراز علاقه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz