دوست مراسم تشییع کت و شلوار استفاده مراسم ها

دوست: مراسم تشییع کت و شلوار استفاده مراسم ها پیراهن مردانه مطمئن شلوار آستین خوردگی

گت بلاگز اخبار اجتماعی بارش‌ها ۵۱ درصد کم کردن یافت

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بارش‌ها در کل کشور نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کم کردن ۵۱ درصدی روبرو بوده است.

بارش‌ها ۵۱ درصد کم کردن یافت

بارش ها ۵۱ درصد کم کردن یافت

عبارات مهم : مقایسه

بررسی ها نشان می دهد که بارش ها در کل کشور نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کم کردن ۵۱ درصدی روبرو بوده است.

میزان نوشت: میزان بارش ها از ابتدای سال آبی ۹۶-۹۷ تا ۱۴ فروردین ماه امسال نشان می دهد ارتفاع بارش های هوا بالغ بر ۹۹.۸ میلیمتر بوده است.

در این میان میزان بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت (۱۹۵.۳ میلیمتر) ۴۸.۹ درصد کم کردن داشته و نسبت به دوره مشابه سال گذشته (۲۰۳.۵ میلیمتر) ۵۱ درصد کم کردن را نشان می دهد.

بارش‌ها ۵۱ درصد کم کردن یافت

لازم به ذکر است که حجم بارش ها از اول مهر ماه سال ۹۶ تا ۱۴ فروردین ماه امسال معادل ۱۶۴.۴۷۳ میلیارد مترمکعب گزارش شده است است.

بررسی بارش های هوا در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد که در سال آبی جاری تا ۱۴ فروردین ماه سال ۹۷ بالغ بر ۱۱۳.۴ میلیمتر بارش گزارش شده است است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۵۷.۸ میلیمتر بوده است که کم کردن ۵۶ درصدی بارش ها را نشان می دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بارش‌ها در کل کشور نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کم کردن ۵۱ درصدی روبرو بوده است.

دراین میان میزان بارش در حوضه آبریز دریای خزر در سال آبی جاری تاکنون ۲۵۲.۷ میلیمتر گزارش شده، که این رقم در مقایسه با سال آبی گذشته ۵.۶ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۴۹ ساله ۸.۵ درصد زیاد کردن داشته است.

در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، میزان بارش ها ۱۳۵ میلیمتر گزارش شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۰.۳ درصد و در مقایسه با میانگین ۴۹ ساله ۵۷.۲ درصد کم کردن داشته است.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه شاهد ۲۵۹.۶ میلیمتر بارش بوده که این رقم در سال گذشته ۲۰۶.۴ میلیمتر ثبت شده، از همین رو در مقایسه با سال آبی گذشته این حوضه آبریز با ۲۵.۸ درصد و در دراز مدت ۴۹ ساله با ۱۳.۲ درصد رشد روبرو بوده است.

بارش‌ها ۵۱ درصد کم کردن یافت

میزان بارش در فلات مرکزی کشور عزیزمان ایران با ۶۳.۹ درصد کم کردن نسبت به سال گذشته ۵۰.۵ میلیمتر بارش را جهت خود به ثبت رسانده است.

گفتنی است این حوزه در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۹.۷ میلیمتر بارش داشته و همچنین میانگین میانگین بارش در ۴۹ ساله گذشته این حوضه ۱۳۰.۲ میلیمتر گزارش شده است است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بارش‌ها در کل کشور نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کم کردن ۵۱ درصدی روبرو بوده است.

حوضه مرزی شرق در سال آبی جاری ۱۷.۸ میلیمتر بارندگی داشته و این در حالی است که این منطقه در مدت مشابه سال آبی گذشته ۵۶.۶ میلیمتر بارش را تجربه کرده بود که نشان می دهد بارش ها در مقایسه با سال آبی گذشته با کم کردن ۶۸.۶ درصدی و در دراز مدت ۴۹ ساله با اُفت ۷۸.۴ درصدی مواجه بوده است.

لازم به ذکر است که در حوضه آبی قره قوم تاکنون ۸۰.۱ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته که ۱۶۵.۴ میلیمتر بوده و با کم کردن ۵۱.۶ درصدی روبرو بوده است.

بارش‌ها ۵۱ درصد کم کردن یافت

واژه های کلیدی: مقایسه | میزان بارش ها | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz